Jdi na obsah Jdi na menu
 


NOVELA VETERINÁRNÍHO ZÁKONA

1. 11. 2017

Od 1.11.2017 je účinná novela veterinárního zákona, která přináší některé novinky nejen v oblasti chovu a označování psů.

Chovatelé 5 a více fen starších 12 měsíců musí tuto skutečnost povinně ohlásit na příslušné KVS.

Od 1.1.2020 je pro chovatele povinné označování psů čipem, aby bylo platné očkování proti vzteklině.

Co čipování znamená pro pejska?

Jedná se o jednu návštěvu veterinární ordinace (klidně spojenou s vakcinací, kontrolou, stříháním drápků apod.), kdy je psovi pod kůži v oblasti krku aplikován mikročip velikosti zhruba zrnka rýže pomocí ostré jednorázové jehly (aplikátoru). Tuto aplikaci snáší bez obtíží i štěňata a malá plemena psů. Čip po zaregistrování slouží k rychlejšímu dohledání chovatele psa, i když se pes vyvlíkne z obojku se známkou, proto neodkládejte čipování vašeho psího společníka.
Čipovat lze také kočky, fretky a další zvířata.
Pokud chcete se psem/kočkou jezdit do zahraničí (v rámci EU), musí se k čipování a vakcinaci vztekliny vydat ještě pas zvířete v zájmovém chovu.

20161005_120519.jpg

 

Legislativa:

Zákon č. 166/1999 Sb.
"§4 odst.1 písm. f: chovatel je povinen zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři,"

Zákon č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb.
"§4 odst.4: Očkování psa proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu65), s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa."

Čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013
Zvířata v zájmovém chovu druhů uvedených v části A přílohy I (psi, kočky, fretky) musí být označena aplikací transpondéru nebo zřetelně čitelným tetováním provedenými před 3. červencem 2011."

Více informací o novele zákona na stránkách Státní veterinární správy:
https://www.svscr.cz/zacina-platit-jedna-z-nejrozsahlejsich-novel-veterinarniho-zakona/

a Ministerstva zemědělství ČR:

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/102955354.html